I Przed śniadaniem od godz. 7.00 do godz. 9.00

 • Schodzenie się dzieci
 • Swobodne zabawy według zainteresowań dzieci oraz zabawy z udziałem nauczyciela
 • Zabiegi higieniczne
 • Śniadanie

II Śniadanie od godz. 9.00 do godz. 9.30

 • Śniadanie

III Zajęcia programowe od godz. 9.30 do 11.30

 • Zajęcia przewidziane programem dla każdej grupy wiekowej
 • Zabawy planowe i swobodne na powietrzu lub w sali
 • Zabawy ruchowe, spacery i wycieczki
  - działania zespołowe
  - działania z całą grupą
  - zabiegi higieniczne
  - czynności samoobsługowe

IV Przygotowanie do obiadu od godz. 11.30 do godz. 12.00

 • Czynności porządkowe w Sali
 • Czynności higieniczne

V Obiad od godz. 12.00 do godz. 12.30

 • Obiad

VI Poobiedni relaks od godz. 12.30 do 13.00

 • Zabawy relaksacyjne, wyciszające
 • Zabawy dydaktyczne
 • Słuchanie bajek czytanych przez nauczycielkę
 • Zabawy dowolne
 • Kontakty indywidualne z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb
 • Rozchodzenie się dzieci

VII Wspólne i indywidualne formy pracy z dziećmi, zajęcia dodatkowe od godz. 13.00 do godz. 14.30

 • Zajęcia dodatkowe: religia, kółka tematyczne
 • Prace wyrównawcze i indywidualne z dziećmi oraz w małych zespołach
 • Czytanie bajek

VIII Podwieczorek od godz.14.15 do godz.14.30

 • Podwieczorek

IX Wspólne zabawy ruchowe w sali oraz aktywność własna dzieci od godz.14.30 do godz.16.00

 • Aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu
 • Kontakty indywidualne z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb
 • Rozchodzenie się dzieci