Główne zadania przedszkola to:

przedszkoleWizualizacja przedszkola

Przedszkole nasze jest placówką propagującą szacunek do  tradycji i  ekologicznego stylu życia, przyjazną dzieciom, w której dzieci od najmłodszych lat poznają czym jest dobra zabawa, przyjaźń,  nauka, czynny odpoczynek.

  • przedszkole zapewnia opiekę i wspomaganie rozwoju w przyjaznym, bezpiecznym środowisku,
  • przedszkole uwzględnia indywidualne potrzeby każdego dziecka, umacnia wiarę we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
  • przedszkole dba o właściwe postawy wychowawcze,
  • przedszkole uczy samodzielności, umiejętności podejmowania decyzji i umiejętności właściwych zachowań w różnych sytuacjach.