dziecko

Pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą prowadzimy w oparciu o program wychowania przedszkolnego:

  • „Nasze przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby – Żabińskiej

Dodatkowo realizujemy programy własne nauczycielek naszego przedszkola:

  • „Program wychowawczy przedszkola”, Ilona Tyliba
  •  Program edukacji europejskiej „ Przedszkolak krok do Europy”, Ilona Tyliba
  • Program edukacji ekologicznej „Ekoduszki dbają o środowisko”, Ewa Kwiaton
  • Program edukacji ruchowej „Ruch to zdrowie – Weroniki Sherborne”, Barbara Wojtek
  • Program do pracy z dziećmi zdolnymi „W świecie liter i cyfr”, Ewa Kwiaton, Barbara Wojtek
  • Program edukacji regionalnej „Mój Śląsk”, Danuta Majszak

Nasze działania dostosowane są do potrzeb wynikających z wieku naszych przedszkolaków, uwzględniają one zasady ochrony  zdrowia  i higieny oraz oczekiwań rodziców. Wszystkie zajęcia dydaktyczne, zabawy i inne formy pracy z dziećmi dostosowane są do ich możliwości rozwojowych i wynikają           z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.