PRZEDSZKOLE  CZYNNE  JEST
OD
PONIEDZIAŁKU  DO  PIĄTKU
W
  GODZINACH  OD  7:00-16:00